Klicka här för att hoppa till innehållet

65 nya miljoner till mångfaldsprojekt

Vi vet att mångfald leder till framgång och kommer därför att fortsätta att stödja särskilda projekt som är med och skapar ett inkluderande samhälle. Svenska PostkodLotteriet delar därför ut ytterligare 65 miljoner kronor till projekt som verkar för ett mer öppet och tolerant Sverige.

60 miljoner till viktiga projekt

Totalt 60 miljoner kronor delas ut i PostkodLotteriets satsning ”Hela Sverige – för mångfald och tolerans”. Flera spännande projekt runt om i landet får dela på summan. Här på sajten kommer du framöver att kunna följa projekten och se hur de utvecklas. Läs mer nedan.

Våra pågående satsningar

PostkodLotteriet har sedan starten 2005 stöttat en lång rad projekt och initiativ som alla arbetar för mångfald och tolerans. Projekten som fått stöd drivs av PostkodLotteriets förmånstagare eller av de organisationer som stöttas av PostkodStiftelsen eller PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Här ser du ett urval av projekten.