Klicka här för att hoppa till innehållet

Vi vill

Här läser du mer om PostkodLotteriets satsning Hela Sverige – för mångfald och tolerans.

Bakgrund

PostkodLotteriets satsning på mångfald och tolerans handlar i grunden om de mänskliga rättigheterna, om alla människors lika värde och rätt till en meningsfull tillvaro. Vi vill värna demokratin och vi tror att företag, institutioner och personer får goda förutsättningar att utvecklas i ett öppet och icke-diskriminerande samhälle.

Fakta om svenskar

I Sverige, som i nästan alla andra länder, finns det en föreställning om att alla människor är på ett visst sätt. Det märks i att allt från att krockskydden i våra bilar är utformade för manliga kroppar, till att våra hudfärgade plåster är väldigt bleka samt att våra röda dagar i kalendern är anpassade till kristna helger. Våra register förutsätter ofta att en persons personnummer säger något om dennes kön och att våra romantiska komedier är filmer om hur en man och en kvinna blir kära.

De människor som syns i det offentliga rummet idag är tyvärr inte helt representativa för helheten.  Sverige är ett land som präglas av stor mångfald. Vi har människor av olika kön, könsuttryck och könsidentiteter. Vi har olika religion och trostillhörigheter, olika åldrar, olika sexuella läggningar samt olika etnicitet och kultur. Vi kan också konstatera att vi alla har olika funktionsförmåga, både psykiskt och fysiskt.


Vi vill

Bredden av erfarenheter och kompetenser innebär stora möjligheter, men också stora utmaningar. Hur kan vi bli bättre på att respektera alla människors lika värde i såväl näringslivet som inom det offentliga och i samhället i stort?

 

Svar på de här frågorna tror vi att man kan få genom att dela erfarenheter och kunskap. Genom att diskutera problem och lösningar och genom att våga förändra.

 

Vi har startat projektet Hela Sverige – för mångfald och tolerans för att uppmärksamma insatser som görs och ge extra stöd till de organisationer som jobbar runt om i Sverige med mångfald på olika sätt. Vi vill lyfta fram de förebilder som brinner för att göra samhället mer öppet och tolerant för att inspirera andra.  Vi vill också uppmuntra andra företag och organisationer att jobba med mångfald på olika sätt. Hoppas att du vill vara med. Dela din mening i sociala medier under #bevarasverige, eller maila oss på mangfaldframgang@postkodlotteriet.se med tips idéer och tankar.

 

Denna information står även skriven på 6 till språk…